ASBES SÖKÜM VE DENETİM İŞLERİ

Asbest Tespit ve Analizi

Asbest söküm uzmanları tarafından mevzuata uygun olarak asbest riski taşıyan alanlardan yönetmelik kapsamında katı ve hava numunelerinin uygun metot ve yöntemlerle alınarak laboratuvar sorumlularımız tarafından incelenip uygun raporlandırılır.

 

Asbest Envanter Raporu

 

Kentsel dönüşüm sürecinde ilgili belediyelerin yıkım ruhsatı vermek için talep ettiği alanlarda asbest içeren herhangi bir madde kullanılıp kullanılmadığını uzman kadromuz tarafından tespit edilip detaylı raporlar hazırlanmaktadır.

Asbest Söküm Çalışmaları

Asbest varlığı kanıtlanıp tespit edilmiş alanların asbest uzmanlarımız tarafından risk analizi yapılarak, ilgili yönetmelik kapsamında bakanlık ve ilgili müdürlüklere bildirimleri yapılması ve sonrasında asbest uzmanlarımızın denetimiyle birlikte söküm yapılacak alanlar uygun ekipmanlar ve yönetmeliğe uygun metotlarla uzman söküm personellerimiz tarafından sökülmektedir.