İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Çevreye değer, çevre için değer
Ekopet Enerji ailesi olarak yarınlara temiz bir çevre bırakabilme arzusuyla çalışırız. Çevreden kazandığımızı yine çevreye yatırır bunun için de çevrenin en önemli unsuru olan insana yatırım yapmaktan kaçınmayız.

Sürekli İyileştirme
Çalışanlarımızdan ilham alırız yeni fikirleri destekler iletişim ve katılıma önem veririz. Öğrenme ve gelişim olanakları sağlar bu sayede mevcut ve gelecekteki dönemlerde her zaman bir adım daha ileride olmayı hedefleriz.

Biz Olmak
Çalışanlarımızın her türlü yenilikçi ve yaratıcı önerilerini destekler, teşvik eder katkı ve başarılarını hep birlikte kutlarız.

Fark Yaratmak
Tüm çalışanlarımız sıfır atık hedefimize ulaşmak için bir katma değer sağlamaktadır. Bu sosyal sorumluluğun bilincinde olan insanlarla çalışır, çalışanların bilgi ve deneyimlerinden beslenerek sektördeki mevcut yerimizi korur kendi çitamızı yükselterek sektörümüzde de fark yaratırız.