EKOPET ENERJİ'Lİ OLMAK

Ekopet Enerji olarak hedeflerimizin gerçekleşmesinde, başarının belirleyicisi olarak çalışanlarımızı görüyoruz. Bu nedenle de insan bizim için en önemli kaynak.

Yaptığımız işi bir iş olmaktan çok, bir sosyal sorumluluk olarak görüyor, çevre ile ilgili sorunların çözümünün bir parçası olmaktan son derece gurur duyuyor ve keyif alıyoruz.
Günden güne büyüyen ailemize misyonumuzu benimsemiş, vizyonumuzu paylaşan ve değerlerini değerlerimizle örtüştüren yeni fertlerin katılması ise bizleri ayrıca heyecanlandırıyor.

EKOPET ENERJİ AİLESİNE NASIL KATILABİLİRİM


İşe alım sürecinde, pozisyonun gerektirdiği nitelik ve yetkinliklerin adaydaki uygunluğu baz alınarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Mavi ve beyaz yakalı çalışanlarımız için farklı tekniklerle mülakat süreci yürütülmektedir. Herhangi bir pozisyon için insan kaynağı ihtiyacı duyulduğunda yedekleme planımız kapsamında öncelikli olarak şirketimizde çalışmakta olan ve ilgili pozisyonda çalışmayı talep eden çalışanlarımız arasında değerlendirmeler yapılır. Mevcut çalışma arkadaşlarımız arasında ilgili pozisyonda çalışmaya devam edecek uygun aday bulunamadıysa iç ve dış duyurularla, şirketimizin web sitesinde ve çeşitli portallarda açık pozisyonumuzdaki ihtiyacımızı karşılamaya yönelik ilanlarımız yayınlanmaktadır.
Başvuruda bulunan adaylar arasından ön değerlendirme yapılarak pozisyona en uygun kişiler ile görüşmek üzere bir telefon mülakatı yapılmaktadır.
Telefon mülakatı olumlu olan adaylar yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleşecek olan ilk mülakata davet edilir. İnsan kaynakları departmanımız tarafından yürütülen bu süreçte adayların, geçmiş iş tecrübeleri ve başarıları ya da farklı problemler karşısında göstermiş olduğu davranış biçimlerinden yola çıkarak, yetkinlikleri, kişilik özellikleri ve pozisyona uygunluklarını saptamaya yönelik değerlendirmeler yapılır. Ayrıca şirketi, çalışma şartlarını ve açık pozisyonun gerekliliklerini tanıtmaya yönelik bilgi verilir.
İnsan kaynakları ve ilgili departman yöneticilerinin katıldığı mülakat aşamasında ise mesleki bilgi ve uzmanlık gerektiren pozisyonlarda kişinin bu yeterliliklerini, iletişim becerisini, liderlik, takımdaşlık ve farkındalığını saptamaya yönelik değerlendirme yapılmakta, pozisyon ve aday arasında tam uyumluluğun var olup olmadığı gözlemlenmektedir.
İşe alım sürecimizin son aşamasında ise görüşme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımıza referans kontrolünün ardından iş teklifi yapılmaktadır.
İşe alım sürecini başarıyla tamamlayarak işe yeni başlayan tüm çalışanlarımız ilk gün itibariyle gerekli olan iş sağlığı güvenliği eğitimlerini alarak işe ve şirkete adaptasyon süreçlerini hızlandıracak oryantasyon programına dahil olurlar.
Tüm bu süreçte temel amacımız yarınlara daha yaşanılabilecek bir dünya bırakmayı hedefleyen bu anlamda geri dönüşüm sektörüne ilgi duyan, işinde uzmanlaşmış, işine tutkuyla bağlı ve birlikte başarmaya inanan çevre bilinci yüksek çevreci arkadaşlarımızın Ekopet Enerji ailemize katılmasıdır.